Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Het sorteren van afval maakt tegenwoordig integraal deel uit van ons dagelijks leven, en dat is terecht, want het helpt ons om afval om te zetten in waardevolle grondstoffen. Soms kan het echter verwarrend zijn of bepaalde afvalproducten apart moeten worden ingezameld of bij het restafval moeten worden gegooid. Om helderheid te verschaffen over wat precies als restafval wordt beschouwd en welk afval in de grijze container thuishoort, bieden we je graag deze handige en beknopte gids over restafval, inclusief concrete voorbeelden.

Op deze manier weet je voortaan welke items wel en juist niet bij het restafval moeten worden geplaatst. Restafval omvat alle afvalproducten die niet recyclebaar zijn en dus niet kunnen worden omgezet in nieuwe grondstoffen. Het is van essentieel belang om te begrijpen welke items onder deze categorie vallen, zodat afval effectief gescheiden kan worden en het milieu ontlast kan worden.

In de vuilnisbak of scheiden

Afval dat je niet apart kunt sorteren, mag je gewoon bij het restafval doen, in de grijze kliko of vuilniszak. Denk hierbij aan items zoals luiers, kattenbakvulling, koffiecupjes en een gebroken wijnglas. Weet je niet zeker of iets in een aparte bak moet? Da kun je voor het de beste opties kiezen en dat is deponeren in de vuilnisbak. Voor het milieu is het belangrijk om jouw afval zorgvuldig te scheiden. Wanneer je afval gescheiden wordt, kan het efficiënter gerecycled worden.

Op die manier wordt afval opnieuw een waardevolle grondstof en wordt tevens energie bespaard. Al het afval dat niet gescheiden wordt, wordt behandeld als restafval, waarbij soms nog items worden uitgefilterd, maar het merendeel wordt verbrand. Zorg er wel voor dat gescheiden afval zo ‘schoon’ mogelijk is, wat betekent dat het geen ongewenste items mag bevatten. Als je twijfelt, is het verstandig om te kiezen voor de vuilnisbak (restafval). Om je te assisteren, presenteren we hier enkele situaties waarin je mogelijk twijfelt.

Wat valt nu exact onder restafval? Voorbeelden van restafval.

In de meeste gevallen scheiden we papier, groente-, fruit- en tuinafval, glas, plastic en textiel zorgvuldig, en geen van deze items belandt bij het restafval. Het lijkt simpel: alle glazen artikelen kunnen in de glasbak worden gedaan, en al het papier hoort in de papierbak. Maar er zijn helaas toch uitzonderingen op deze regel. Spiegels, drinkglazen, ovenschalen en gloeilampen mogen bijvoorbeeld niet in de glasbak worden gegooid. Ook voor papier gelden vergelijkbare uitzonderingen.

Vervuild papier of karton, wattenschijfjes en gebruikte zakdoekjes behoren niet tot de categorie oud papier en moeten dus in jouw grijze container voor restafval worden gegooid omdat ze niet recyclebaar zijn. Deze soorten afval worden in de afvalenergiecentrale verbrand. Onthoud dat in elke afvalcategorie uitzonderingen bestaan waar je rekening mee moet houden. Zo horen theezakjes niet bij het GFT-afval en kunnen plastic netjes het beste in jouw grijze container worden weggegooid.

Afval dat niet mag bij het restafval

Het is te begrijpen dat het soms lastig is om alle uitzonderingen te onthouden. Als je twijfelt over welk afval bij het restafval hoort en je jezelf regelmatig afvraagt: “welk afval mag niet bij het restafval?”, dan biedt de afvalscheidingswijzer een oplossing. In deze wijzer vind je een overzicht van alle soorten afval die als restafval moeten worden weggegooid, met voorbeelden van restafval die zeker in de grijze bak thuishoren. Als jouw afval niet in de lijst voorkomt of als je twijfelt over een bepaald product, kies dan altijd voor de grijze container.

Het is beter om een keer te veel iets in de grijze container te gooien dan dat er per ongeluk iets in een van de andere containers terechtkomt wat er niet hoort.

Restafval op je werkplek

Vanaf 2 maart 2021 ben jij als bedrijfseigenaar wettelijk verplicht om het afval op je bedrijf te scheiden. Het scheiden van bedrijfsafval volgt echter andere regels dan het scheiden van afval thuis. Welk afval jij precies moet scheiden, hangt af van het type en de hoeveelheid afval die jouw bedrijf produceert. Zo zal bijvoorbeeld een horecabedrijf veel SWILL-afval hebben dat apart moet worden ingezameld, terwijl andere bedrijven mogelijk veel meer oud papier hebben dat gescheiden moet worden aangeboden.

Het is belangrijk dat je je bewust bent van deze verplichting en actief bijdraagt aan het correct scheiden van het afval op jouw werkplek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *